המותג הנחשק בישראל
!יכול להיות שלך
עד 100% מימון ועד 100 תשלומים
!ללא מקדמה
החל
החל
החל
לחודש
*ללא מקדמה
לחודש
*ללא מקדמה
לחודש
*ללא מקדמה
245
568
1,026
:לרכיבת מבחן השאר פרטים
שדות חובה*
הנני מאשר/ת קבלת דיוורים
וחומר פרסומי ממטרו מוטור​
שלח
.במסלול מימון לתקופה של 100 חודשים וכוללים ריבית שנתית בגובה עד 8.5% הצמודה למדד המחירים לצרכן ,NMAX ודגם קטנוע XMAX דגם קטנוע 400 ,TMAX הסכומים המפורטים לעיל מתייחסים לדגם קטנוע*
 .₪17,485 -NMAX ,₪41,485 -XMAX 400


,₪74,985 -TMAX :מחיר לדגמים אלו

.המחיר כולל מע”מ ואינו כולל אגרות והוצאות רישוי. המימון כפוף לאישור הגוף המממן, באחריותו ועפ”י תנאיו. הזכאות למימון הינה מגיל 25 ומעלה. התמונה להמחשה בלבד. בתוקף עד 31.1.2018. ט.ל.ח
דרגת זיהום אוויר
metro.co.il :לפרטים
2
3