מוקד מכירות מטרו 9930*
מספר רישוי לא תקין מספר רישוי קצר מדי מספר רישוי ארוך מדי


{{date}}

הנדון : אישור מערכות המותקנות על אופנוע.


חב' מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ מאשרת בזאת כי בכלי מ.ר. {{license}}
חב' מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ מאשרת שקיימות מערכות בטיחות הבאות לכלי
יצרן: {{lstManu1}}
דגם: {{lstManu2}}

קיימות מערכות בטיחות הבאות:


*בכפוף לנתונים המפורסמים באתר היצרן
בברכה,
מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ