מוקד מכירות מטרו 9930*

מחירון טיפולים

המחירים המופיעים באתר תקפים למרכזי השירות של היבואן, המחירים עשויים להשתנות מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של החברה, רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי החברה או מי מטעמה, יהוו את המחיר הקובע. המחיר תקף ליום הצגתו בלבד וכן המחיר עשוי להשתנות מעת לעת. ט.ל.ח

* קיימים טיפולים נוספים

מספר רישוי לא תקין מספר רישוי קצר מדי מספר רישוי ארוך מדי
סוג הטיפול סה"כ כולל מע"מ הערות

סוג הטיפול

{{treatment.desc}}

סה"כ כולל מע"מ

{{treatment.price}}

הערות

{{treatment.note}}
האמור להלן הינו מחירון טיפולים בלבד ואינו מהווה לוח טיפולים מלא בהתאם לסדר הטיפולים הנדרש על ידי היצרן (וייתכן כי יידרשו טיפולים שוטפים נוספים). על מנת לשמור על תקינות כלי הרכב שלך, יש לבצע את כל הטיפולים השוטפים בהתאם להוראות היצרן.