מוקד מכירות מטרו 9930*

קריאות שירות

קריאה חוזרת (RECALL) הינה פניה יזומה של יצרן שמטרתה ביצוע בדיקה או תיקון
לקבלת מידע באם קיימת קריאה חוזרת פתוחה  הקלד את מספר הרישוי או את מספר השלדה.