מוקד מכירות מטרו 9930*

קריאות שירות RECALL

קריאה חוזרת (RECALL) הינה פניה יזומה של יצרן שמטרתה ביצוע בדיקה או תיקון
לקבלת מידע באם קיימת קריאה חוזרת פתוחה  הקלד את מספר הרישוי או את מספר השלדה.