מוקד מכירות מטרו 9930*

מחירון חלפים

המחירים המפורטים תקפים למרכזי השירות ולמחסני מטרו מוטור בלבד.
המחירים המפורטים הינם בעבור מוצר התעבורה בלבד ואינם כוללים את עבודת הפירוק וההרכבה במרכז השירות, ככל שיידרשו.
המחירים תקפים ליום הצגתם. מטרו מוטור רשאית לשנות את מחירי מוצרי התעבורה על פי שיקול דעתה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מטרו מוטור פועלת לעדכון המחירים במחירון באופן שוטף, אך בפועל עלולים להיות פערים בין המחיר המפורט במחירון לבין מחיר מוצר התעבורה בפועל באותה העת.
מטרו מוטור ממליצה להיכנס למרכז שירות מורשה מטעמה לצורך זיהוי ודאי של מוצר התעבורה הנדרש ולקבלת הצעת מחיר מתאימה. יודגש כי לדגמי כלי רכב קיימים גרסאות ותתי דגמים שונים, לפיכך זיהוי מוצר התעבורה המסוים הדרוש עשוי לדרוש מומחיות ובקיאות.
ט.ל.ח
שלח